صفحه اصلی

  • Home
  • صفحه اصلی
Shape Image One

دبستان و پیش دبستان مدادرنگی

" مداد رنگی " یک مدرسه فراگیر ساز (Integration )است بدین معنا که همهٔ دانش‌آموزان در طیف های گوناگون هوشی و ظرفیّت های شناختی در سطوح مختلف مورد توجّه قرار می گیرند و به نیازهای آموزشی و پرورشی آنها رسیدگی می گردد و شرایطی فراهم می‌ گردد تا همهٔ دانش‌آموزان در جریانی فراگیر و پویا، از یکدیگر یاد بگیرند.

بیشتر بدانید
دبستان و پیش دبستان مدادرنگی

دبستان و پیش دبستان

" مداد رنگی " یک مدرسه فراگیر ساز (Integration )است بدین معنا که همهٔ دانش‌آموزان در طیف های گوناگون هوشی و ظرفیّت های شناختی در سطوح مختلف مورد توجّه قرار می گیرند و به نیازهای آموزشی و پرورشی آنها رسیدگی می گردد و شرایطی فراهم می‌ گردد تا همهٔ دانش‌آموزان در جریانی فراگیر و پویا، از یکدیگر یاد بگیرند.

مهد کودک

برای رسیدن به این خواسته ها مدادرنگی تلاش دارد تا در همه یخرده نظام های ،نظام آموزشی موجود،تغییرات معنا دار را اعمال نماید. به عنوان نمونه به جای تکیه بر ارزشیابی پاسخ محور،منفعل و از پیش تعیین شده ،رویکرد تکیه بر ارزشیابی سوال محور،فرایندی و تحول آفرین و در خدمت یادگیری در دستور عمل دارد که شوق به دانستن و قدرت کشف مجهولات را به ارمغان می آورد

About Us

چرا مجموعه آموزشی مدادرنگی ؟

" مداد رنگی " یک مدرسه فراگیر ساز (Integration )است بدین معنا که همهٔ دانش‌آموزان در طیف های گوناگون هوشی و ظرفیّت های شناختی در سطوح مختلف مورد توجّه قرار می گیرند و به نیازهای آموزشی و پرورشی آنها رسیدگی می گردد و شرایطی فراهم می‌ گردد تا همهٔ دانش‌آموزان در جریانی فراگیر و پویا، از یکدیگر یاد بگیرند.

  • بهره گیری از پرسنل مجرب و با تجربه
  • توجه به ابعاد هوش همه جانبه
  • رعایت پروتکل های بهداشتی
  • کلاس های هوشمند