ماه: اکتبر 2021

  • Home
  • ماه: اکتبر 2021
Shape Image One

مدارس و سلامت روان

محمد داوري شايد اين سال‌ها سلامت از همه ‌چيز بيشتر اهميت و اولويت خود را نمايان ساخته باشد و يكي از شوك‌هاي كرونا اين باشد كه همه بايد مراقب سلامتي خود باشند هر چند كرونا تهديد‌كننده سلامت جسمي بوده و هست اما تبعات ناشي از آن به ويژه خانه‌نشيني سلامت روان را تهديد و بيماري‌هاي

موزه و تناسبات جهان كودك

به مناسبت هفته كودك سارا كريمان تجربه و يادگيري را مي‌توان اصلي‌ترين ويژگي دوران كودكي دانست. رشد جسمي و فكري كودك در گرو تجربه و يادگيري است. با پذيرش اين نكته كه مهم‌ترين كارايي موزه‌ها مربوط به مباحث آموزشي مي‌شود معادله به ظاهر ساده در پيش‌رو نقش مي‌بندد. موجودي مستعد و مشتاق يادگيري در برابر