ماه: ژوئن 2022

  • Home
  • ماه: ژوئن 2022
Shape Image One

سواد تربیتی

(بخش سوم) احمد ایزدیب _ کمک : همانطور که در نوشته هفته گذشته اشاره شد، تربیت در مرتبه نخست امری است ناظر بر متربی و نه خانواده ، دین ، سیاست یا مربی. یعنی اهداف، برنامه ها، محتوا و روش های تربیتی در مرتبه نخست باید بر اساس نیاز و توانایی های متربی و برای

سواد تربیتی

((بخش دوم)) احمد ایزدی چیستی تربیت:اینکه می خواهیم شخصی را تربیت کنیم، یعنی می خواهیم چکار کنیم؟ پاسخ به این سوال از عناصر مهم سواد است. والدین و مربیانی که قصد تربیت فرزندان و دانش آموزان را دارند، در مرتبه نخست باید شناخت درست و کاملی از مفهوم تربیت در ذهن داشته باشد .این شناخت

سواد تربیتی

((بخش نخست)) احمد ایزدی از ابتدای آفرینش، انسانها بصورت مدام با مسائلی روبرو می شده اند که سازگاری آنها را بر هم زده و آنها را از حالت تعادل خارج می کرده است. از آنجا که این حالت در انسانها تنش ایجاد می کرده است، آنها تلاش می کردند تا با اقداماتی مسأله خود را