اخبار

Shape Image One

آغوش مهربان معلمان در جشن شکوفه های مدادرنگی

کلاس اولی های مدادرنگی یک هفته زودتر از مهر به استقبال مهر و مهربانی رفتند، آنها پر کردن فضای مدرسه را از شوق دانستن و توانستن،آنها در آغوش معلم مهربان و پیشکسوت و توانمند خود آغاز کردن سال تحصیلی را با یک بغل شوق و امید.بچه های کلاس اول مدرسه دخترانه مدادرنگی در جشن شکوفه