ماه: جولای 2022

  • Home
  • ماه: جولای 2022
Shape Image One

سواد تربیتی

قسمت پنجم احمد ایزدی ت_ حال یا آینده؟یکی از دشواری های امر تربیت آن است که در ذات خود با انواع و اقسام تناقضات اجتناب ناپذیر روبرو است . این امر مربیان و والدین را در معرض تصمیمات چالش برانگیزی قرار می دهد که نتایج آن می‌تواند برای فرزندان بسیار مفید و یا مخاطره آمیز

سواد تربیتی

(۴) احمد ایزدی پ_ همه جانبه: فرآیند تربیت باید بگونه‌ای طراحی و اجرا شود که ضمن کمک به بالندگی متربی ، او را برای ایفاء نقش های شهروندی، اقتصادی و فرهنگی در زمان حال و آینده آماده نماید. برای این منظور ، تربیت در گام نخست باید بر رشد و توسعه شخصیت متربیان تأکید داشته