ماه: آگوست 2022

  • Home
  • ماه: آگوست 2022
Shape Image One

سایت های آموزش و پرورش

برای ورود به سایت های مختلف وزارت آموزش و پرورش و اداره کل و مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر ایران می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید. سایت وزارت آموزش و پرورش(https://medu.ir/) سایت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران(https://tehran.medu.ir/)

سواد تربیتی (بخش ششم)

احمد ایزدی ث_ آیا پرورش بر آموزش مقدم است؟ احتمالا عبارت های زیر را بار‌ها از زبان روحانیون، مدیران آموزش و پرورش و مربیان شنیده اید: پرورش بر آموزش مقدم است. مدارس باید روی مسائل پرورشی دانش آموزان بیشتر کار کنند. مدارس و دانشگاه‌ها، بیشتر وقت خود را صرف آموزش می کنند و به کارهای